H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 29.01.2020 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență (altele decât cele stabilite de art . 28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare)

4 Hotărâre