H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 29.01.2020 privind aprobarea vânzării imobilului înscris în CF Giarmata nr. 400448-C1-U4, având o suprafață utilă de 41,31 mp, către SC LUPO MAN SRL

5 Hotărâre