Hotărârea Nr.3 din 29.01.2020

Hotărârea pentru revocarea HCL nr. 394 din 18.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2020

3