Hotărârea Nr.4

Hotărârea privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență (altele decât cele stabilite de art . 28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare)

4