Hotărârea Nr.1

Hotărârea privind aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al Comunei Giarmata, aprobat prin HCL nr. 68/15.09.2010

1