Hotărârea Nr.10

10 (1)
privind prin care se ia act de încetarea de drept a funcției de consilier local a domnului Suciu Flavius Viorel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei