Hotărârea Nr.22

Hotărârea privind alipirea imobilelor înscrise în CF Giarmata nr. 407014 în suprafață de 198 mp, în CF Giarmata nr. 407012 în suprafață de 1503 mp, în CF Giarmata nr. 407013 în suprafață de 1519 mp și în CF Giarmata nr. 1586 mp rezultând un lot nou în suprafață de 4806 mp

22