Hotărârea Nr.24

Hotărârea privind aprobarea bugetului local al Comunei Giarmata, a bugetului de activităţi finanţate integral din venituri proprii şi a listei de investiţii pe anul 2020

24