Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lună: martie 2020

Hotărârea Nr.34

Hotărârea pentru încheierea unui contract de comodat, ce are ca obiect imobilul înscris în CF nr. 408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului, a aparaturii medicale și a echipamentelor necesare funcționării Centrului de Permanență Giarmata, ca urmare a schimbării Coordonatorului Centrului de Permanență Giarmata

34

Hotărârea Nr.33

Hotărârea privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în comuna Giarmata şi a măsurilor de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul 2020

33

Hotărârea Nr.32

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de servicii având ca obiect efectuărea unor expertize contabile și juridice extrajudiciare, prin care expertul să se pronunțe asupra debitului constatat prin Decizia Curții de Conturi a României – Camerei de Conturi Timiș nr. 37/2018 la punctul 6 reprezentând venituri suplimentare provenite din închirierea de mașini și utilaje aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL

32

Hotărârea Nr.30

Hotărârea privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” Giarmata în vederea continuării lucrărilor de reabilitare a fațadelor turnului bisericii parohiale Giarmata

30
Sari la conținut