Hotărârea Nr. 27

Hotărârea nr. 27 din 31.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Giarmata aprobat prin H.C.L. nr. 102 din 31.07.2018

27