Hotărârea Nr.32

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de servicii având ca obiect efectuărea unor expertize contabile și juridice extrajudiciare, prin care expertul să se pronunțe asupra debitului constatat prin Decizia Curții de Conturi a României – Camerei de Conturi Timiș nr. 37/2018 la punctul 6 reprezentând venituri suplimentare provenite din închirierea de mașini și utilaje aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL

32