Hotărârea Nr.34

Hotărârea pentru încheierea unui contract de comodat, ce are ca obiect imobilul înscris în CF nr. 408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului, a aparaturii medicale și a echipamentelor necesare funcționării Centrului de Permanență Giarmata, ca urmare a schimbării Coordonatorului Centrului de Permanență Giarmata

34