Hotărârea Nr.35

Hotărârea privind acceptarea ofertei de donaţie a unei suprafețe de 427 mp din terenul înscris în CF Giarmata nr. 411993, în vederea realizării unui sens giratoriu de către Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)”

35