H O T Ă R Â R E A nr. 84 din 30.07.2020 privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune unui act adițional la contractul de concesiune al terenului înscris în CF nr. 408126 încheiat cu SC AGRICOLA CERNETEAZ SRL

84 Hotărâre