H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 30.07.2020 privind exprimarea acordului pentru preluarea ratelor datorate Comunei Giarmata în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 616 din data de 25.07.2020 încheiat între Comuna Giarmata și domnul Mustață Petru având ca obiect imobilul înscris în CF Giarmata nr. 406514

85 Hotărâre