ANUNT-CADASTRU GENERAL INTRAVILAN

Prezentare

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DIN  GIARMATA ȘI CERNETEAZ,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PE INTAVILANUL LOCALITĂȚILOR:

 1. INREGISTRAREA GRATUITĂ A TUTUROR IMOBILELOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA, NOTAREA POSESIILOR 

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE CONFORM TERMENELOR CONTRACTATE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VĂ SOLICITĂM SĂ PREGĂTITI URMĂTOARELE DOCUMENTE ÎN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATĂ:

 • ACTUL DE PROPRIETATE (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, TITLU DE PROPRIETATE)
 • ACTE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARULUI/POSESORULUI SAU MOȘTENITORILOR LEGALI
 • CERTIFICATE DE DECES ALE DEȚINĂTORILOR TITLURILOR DE PROPRIETATE ( UNDE ESTE CAZUL)
 • CONTRACTE DE VÂNZARE – CUMPĂRARE;
 • CONTRACTE DE DONAȚIE, CONTRACTE DE SCHIMB;
 • CERTIFICATE DE MOȘTENITOR DEZBĂTUTE ANTERIOR PROGRAMULUI;
 • ORICE ALT ACT DE PROPRIETATE.

ACESTE ACTE LE PREZENTAȚI ECHIPELOR DE TEREN CARE EFECTUEAZĂ MASURATORILE CADASTRALE  SAU LA PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA COMPARTIMENTUL AGRICOL  ÎNCEPAND CU DATA DE 10.08.2020-10.10.2020

PROGRAMUL DE MASURĂTORI ESTE URMĂTORUL:

 • 10 -17 August- zona Agro-industrială de pe Strada Industriilor sectoarele 70,130,131
 • 18-25 August – sectorul 132 strada Morii
 • 26 August-02 Septembrie-sectoarele 190, 230 CERNETEAZ, Strada Bodoni si Veseliei