H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 23.09.2020 privind aprobarea unui sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice din Giarmata în vederea efectuării lucrărilor de „colectare apă pluvial prin sistem de drenare, montaj paratraznet, reabilitare interioară sacristie, reparații turn (fațadă și învelitoare)

100 Hotărâre