H O T Ă R Â R E A nr. 103 din 29.10.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului „ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA”

103 Hotărâre