H O T Ă R Â R E A nr. 109 din 27.11.2020 privind aprobarea a organigramei și astatului de funcții al apararatului de specialitate al primarului Comunei Giarmata, județul Timiș

109 Hotărâre