H O T Ă R Â R E A nr. 111 din 27.11.2020 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL Giarmata nr. 177/30.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Dezvoltare zonă logistică, parc fotovoltaic, dotări și servicii publice » în suprafață de 282.091 mp, înscris în CF 408598, 405809, 405805, 405801, 405800, 405361, 405358, 402077, 401763, 401712, 401709, 401707, 401676, 401674, 400960, 400957, 400956 GIARMATA

111 Hotărâre