H O T Ă R Â R E A nr. 113 din 27.11.2020 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406748 situat pe strada Baladei, nr. 6, Jud. Timiș, având o suprafață de 518 m.p. către doamna Benea Margareta

113 Hotărâre