H O T Ă R Â R E A nr. 115 din 27.11.2020 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406395 situat pe strada. Împărați Constantin și Elena, nr. 4, Jud. Timiș, având o suprafață de 548 m.p. către domnul Farcaș Valentin Andrei

115 Hotărâre