H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 27.11.2020 privind numirea reprezentantului legal al proiectelor derulate de Comuna Giarmata prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în relația cu Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

123 Hotărâre