D I S P O Z I Ţ I A Nr. 382 din data de 08.12.2020 privind desemnarea domnului Sabău Liviu-Gabriel ca reprezentant al Primăriei Comunei Giarmata la încheierea contractelor de salubrizare

382 sabau retim