H O T Ă R Â R E A nr. 126 din 22.12.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Farkaș Florin şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul local al comunei Giarmata

126 Hotărâre