H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 22.12.2020 pentru modificarea/completarea Grilei de salarizare a funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice în Comuna Giarmata

129