H O T Ă R Â R E A nr. 131 din 22.12.2020 privind acceptarea ofertei SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A și vânzarea recipientelor de colectare a deșeurilor amplasate pe raza UAT Giarmata

131 Hotărâre