H O T Ă R Â R E A nr. 132 din 22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Giarmata în Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș

132 Hotărâre