H O T Ă R Â R E A nr. 138 din 22.12.2020 privind aprobarea Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni și entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara

138 Hotărâre