H O T Ă R Â R E A nr. 141 din 22.12.2020 privind modificarea titularului contractului de concesiune nr. 696 din data de 14.02.2007 al cărui titulari sunt domnul CIRȚ VASILE și doamna CIRȚ DORINA-LUCREȚIA

141 Hotărâre