D I S P O Z I Ț I A NR.393 din data de 29.12.2020 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza contractului „Infrastructură rutieră de interes local în comuna Giarmata, județul Timiș”

393 Dispoziție