H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 21.01.2021 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și taxelor speciale aplicabile în comuna Giarmata în anul 2021

2 Hotărâre