Centralizator nominal privind punctajele acordate de comisia de concurs la proba interviu a examenului organizat în data de 25.01.2021, pentru promovarea în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Relații cu publicul

rezultat-proba-interviu