Centralizator final privind punctajele acordate de comisia de concurs a examenului organizat în data de 25.01.2021, pentru promovarea în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Relații cu publicul

Scan_2021_01_26_09_31_01_944