D I S P O Z I Ț I A NR. 7 din data de 26.01.2021 privind încuviinţarea acceptării unui act de donație de către minorele CIOC ANTONIA-RAISA și CIOC AMALIA-SONIA având ca obiect teren intravilan înscris în CF Giarmata nr. 412748 și autorizarea curatorului propus pentru reprezentarea minorelor la semnarea contractului de donație în fața notarului public, precum și pentru îndeplinirea formalităților ulterioare

7 autorizare donatie minore