H O T Ă R Â R E A nr. 10 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Giarmata în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”

10 Hotărâre