H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 28.01.2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului „ACHIZIŢIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI GIARMATA”

11 Hotărâre