H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioarelică şi privată a UAT Comuna Giarmata, la data de 31 decembrie 2020

6 Hotărâre