H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Giarmata în comisia de recepție a autovidanjei care a fost achiziționată de SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL

9 Hotărâre