D I S P O Z I Ț I A NR. 18 din data de 30.01.2021 privind desemnarea persoanei responsabile pentru acordarea asistenței privind completarea și/ sau depunerea, precum și transmiterea Declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în Comuna Giarmata în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1938/4735/2018

18 RESPONSABIL DECLARATIE UNICA