D I S P O Z I Ț I A NR. 24 din data de 01.02.2021 privind desemnarea doamnei SALAVAT-ECOBICI IRINA – consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata în vederea semnării unor contracte de vânzare

24 semnare marcus ctr vanzare