D I S P O Z I Ț I A NR. 32 din data de 13.02.2021 privind modificarea echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene constând în execuția de lucrări la obiectivul de investiție „Reabilitare Cămin Cultural în localitatea Giarmata, județul Timiș” numită prin Dispoziția Primarului Comunei Giarmata nr. 118 din data de 29.03.2019

32 echipa camin