D I S P O Z I Ț I A NR. 34 din data de 14.02.2021 privind modificarea echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene constând în execuția de lucrări la obiectivul de investiție „Construire Grădiniță în localitatea Giarmata, județul Timiș” numită prin Dispoziția Primarului Comunei Giarmata nr. 120 din data de 29.03.2019

34 echipa gradinita