H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 18.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă producţie nepoluantă, servicii şi depozitare” în suprafaţă de 34.665 mp, generat pe parcela înscrisă în CF 412215, CAD 403435 (CF sporadic 407811) Giarmata; top A 234/1/3/2 al cărui beneficiari sunt NANU ROXANA MIRIANA, MOIS GHEORGHE CRISTIAN, MOIS MIHAELA şi SODOLESCU VALERIA

18 Hotărâre