H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 18.02.2021 pentru completarea HCL Giarmata nr. 135/22.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Zonă industrială cu producţie nepoluantă, logistică, depozitare, prestări servicii şi comerţ » al cărui beneficiar este DON IOAN

20 Hotărâre