Centralizator nominal privind punctajele acordate de comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacant[ de director Club Sportiv Comunal Millenium Giarmata