H O T Ă R Â R E A nr. 26 din 31.03.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406681 situat pe strada Berzei, nr. 23, Jud. Timiș, având o suprafață de 530 m.p. către domnul Gligor Lucian-Elon

26 Hotărâre