H O T Ă R Â R E A nr. 29 din 31.03.2021 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 409098 situat pe strada Str. Investitorilor, nr. 11A, Jud. Timiș, având o suprafață de 504 m.p. către doamna Popescu Titiana- Alina și domnul Popescu Tiberiu-Ioan

29 Hotărâre