H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 31.03.2021 privind revocarea HCL Giarmata nr. 325/28.11.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană a salariaților din Biroul Poliție Locală Giarmata, începând cu data de 01.01.2015

38 Hotărâre