H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 31.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Zonă locuinţe şi servicii », în suprafaţă de 15.000 mp, generat pe parcela înscrisă în CF. 408101 Giarmata; CAD. 408101, Top A1076/1/19 şi CF. 403080 Giarmata; CAD. 403080, Top A1076/1/20 al cărui beneficiar este SUCIU FLAVIUS VIOREL

42 Hotărâre